Pastoor Consult adviseert en ondersteunt bedrijven op het gebied van nieuwe energie. Deze nieuwe energie heeft de vorm van stoom en stroom en is afkomstig uit afval. Ook marktpartijen die zich bezighouden met de productie van secundaire brandstoffen en afval-
verwerking kunnen bij Pastoor Consult terecht voor maatwerk-adviezen. Pastoor Consult houdt zich bezig met het zoeken naar nieuwe markten en kansen voor afzet van secundaire brandstoffen in de internationale cementindustrie en energie.

Lees verder
close

Verder bemiddelt Pastoor Consult tussen aanbieders en afnemers van secundaire brandstoffen en biomassa.

Pastoor Consult zoekt en vindt voortdurend nieuwe mogelijkheden en oplossingen op energiegebied. Grote materiedeskundigheid zorgt ervoor dat het adviesbureau telkens vooroploopt in de markt. Pastoor Consult is een autoriteit op het vakgebied van energie uit afval.
Dankzij een groot internationaal netwerk helpt Pastoor Consult zijn klanten snel en effectief aan de juiste contacten.

Pastoor Consult is hét adres voor:

  • onderzoek en advies op het gebied van energie uit afval
  • lobby bij overheden voor vergunningen en subsidies
  • locatie-onderzoek voor en begeleiding van een nieuwe vestiging
  • vertegenwoordiging in overleggremia
  • business development en afzet van secundaire brandstoffen en biomassa

Ontwikkeling nieuwe verbrandingsinstallaties

Pastoor Consult is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de eerste verbrandingscentrale van een grote Duitse Energiemaatschappij (EON), in Nederland. Deze nieuwe installatie produceert energie in de vorm van processtoom,voor een aantal chemische bedrijven, uit de verbranding van afval. Voorheen werd dit met aardgas gemaakt.

Lees verder
close

Hij is niet alleen medeverantwoordelijk geweest bij de projectontwikkeling en de bouw van deze nieuwe installatie, maar ook bij het contracteren van afnemers, voor het afzetten van elektriciteit en processtoom en bij het vinden van leveranciers van afval.

Inzicht geven in alternatieve brandstoffen

Tevens geeft Pastoor Consult advies aan bedrijven over de marktontwikkeling betreffende co-verbranding in energiecentrales in Europa en daarbuiten.

Lees verder
close

Het gaat hierbij om het informeren en begeleiden van steenkool- of bruinkool-gestookte centrales, over het gebruik van alternatieve of secundaire brandstoffen tijdens de verbranding, hetgeen schadelijke stoffen neutraliseert, en het vervolgens omzet in bruikbare energie. Dit is kosten-effectief, beter voor het milieu en veilig.

Advisering cementfabrieken in vaste brandstoffen

Pastoor Consult adviseert cementfabrikanten in Europa en Afrika, die naast de gebruikelijke kolen of petcoke, willen gaan starten met het gebruik van alternatieve brandstoffen. Deze secundaire brandstoffen hebben een vergelijkbare calorische waarde dan de kolen en wordt gemaakt uit papier, kunststof en textiel.

Lees verder
close

Ook geeft Pastoor Consult advies aan zowel Nederlandse als Internationale bedrijven over de handel in grondstoffen voor deze vaste brandstoffen en brengt ze in contact met bedrijven in Europa en daarbuiten.

Recycling van gipsafval

Gips Recycling International is een onderneming welke zich inzet voor het milieuvriendelijk verwerken van gipsafval.
Voor verschillende vestigingen in verschillende landen van Gips Recycling International is Geert Jan Pastoor op zoek gegaan naar nieuwe afzetmarkten voor het gipspoeder.
Door de contacten binnen zijn netwerk kon de recycling van gipsafval in verschillende Europese landen worden opgezet of uitgebreid.

Cementfabriek in Roemenië

Een cementfabriek in Roemenië zocht secundaire brandstoffen.
Pastoor Consult bracht een kadaververwerker in contact met deze cement-fabriek. Inmiddels gebruikt de cementfabriek diermeel als brandstof.
Nieuw is een bedrijf in Roemenië dat brandstoffen uit bedrijfsafval maakt. Daar zoekt Pastoor Consult afzet voor.

Recycling van windturbinebladen

Bij ‘repowering’ van oude windturbines is de vraag ‘wat er met de oude windturbinebladen moet gebeuren’ onvermijdelijk; een actueel probleem dat zich ook meer en meer zal gaan voordoen bij offshore windparken.
Om een antwoord te vinden op deze vraag ging de daadkrachtige directeur, Geert Jan Pastoor, op zoek naar een oplossing.

Lees verder
close

Pastoor Consult bv is voor de Nederlandse markt een samenwerking gestart met een Duits bedrijf dat een shredder heeft ontwikkeld voor de recycling van oud materiaal. De grote rotoronderdelen van glasvezelversterkte kunststoffen worden met behulp van een mobiel zaagsysteem ter plaatse in stukken gezaagd en daarna naar de fabriek gebracht waar de stukken in een moderne installatie worden versnipperd. Na mechanisch drogen wordt een hoogwaardig vervangend materiaal verkregen voor toepassingen in de cementindustrie.

Dit speciale materiaal kan in de cementproductie niet alleen primaire brandstoffen zoals kool vervangen, maar ook primaire grondstoffen en speciale soorten zand. Door de samenwerking met partnerbedrijf Holcim is het hergebruik van dit substituut op de lange termijn gewaarborgd. Dit systeem laat geen restproducten achter en garandeert dat versleten windturbinebladen 100% gerecycled worden.

Quick scan van energieverbruik

Een groot chemisch bedrijf betaalde veel voor gas, stroom, stoom en perslucht die nodig zijn voor de productieprocessen. De directie vroeg Pastoor Consult om een analyse van de energiebehoefte en –kosten. In enkele dagen tijd maakte Pastoor Consult de situatie inzichtelijk, en adviseerde de directie bij een kostenefficiënte inkoop van de energie.

Werkwijze

Pastoor Consult hanteert een open benadering. Kenmerkend zijn een transparante en praktische werkwijze en een instelling van meedenken met de klant. Jarenlange internationale ervaring leidt tot een flexibele en respectvolle omgang met gesprekspartners uit het buitenland.

Lees verder
close

Pastoor Consult staat verder voor: betrouwbaarheid, doorzettingsvermogen, een pioniersmentaliteit en brede expertise op het gebied van sales en marketing.
Pastoor Consult biedt vooraf duidelijkheid over het soort diensten en het honorarium.
De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

CV

Pastoor Consult is een bedrijf dat in 2005 is opgericht door Geert Jan Pastoor. Hij is de directeur/eigenaar.

Lees verder
close

Opleiding en werkervaring

Geert Jan Pastoor (Workum, 1963) studeerde landbouw, bedrijfseconomie, milieumanagement en bedrijfskunde aan hogescholen in Noord-Nederland.
Hij werkte onder andere als voorlichter in de akkerbouw en was specialist groenteteelt bij de rechtsvoorgangers van landbouwcoöperatie Agrifirm. In de periode 1993 tot 2003 was hij eerst account- en productmanager en ten slotte businessmanager Duitsland bij de Vuilafvoer Maatschappij (VAM) in Wijster en de laatste jaren bij Essent Milieu. In deze periode deed hij ervaring op met secundaire brandstoffen en biomassa, en met landen als Duitsland, Polen, Tsjechië en Slowakije.

Vrijwilligerswerk

Geert Jan Pastoor was en is in zijn vrije tijd actief als (vrijwillige) bestuurder en heeft zodoende een groot netwerk opgebouwd, onder andere in de politiek.

Contact

Pastoor Consult
P.O. Box 295
8200 AG Lelystad

M +31 (0)6 15066490
info@pastoorconsult.nl

Dagblad van het Noorden, 30.04.2014
Dagblad van het Noorden, 12.09.2014
PIB-convenant Waste & Sustainable Energy Frankrijk
In de pers:

+31 (0)6 15 06 64 90  |  gjpastoor@pastoorconsult.nl  |